Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wolontariat 06.06.2017

6 czerwca 2017 roku odbył się finał projektu: „Dlaczego warto być wolontariuszem?”.
Klasy I-III zrobiły przepiękne plakaty na temat wolontariatu, natomiast klasy IV-VI wybrały sobie jeden z tematów swojej pracy, które potem zostały wszystkim uczniom przedstawione. Były to między innymi:

nawiązanie kontaktu z lokalnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi wspierającymi działania wolontariackie,

zorganizowanie spotkania z przedstawicielami wolontariatów,

zapoznanie się ze specyfiką pracy wolontariuszy w wybranych placówkach,

przeprowadzenie sondy na temat bycia wolontariuszem,

nagranie reportażu radiowego i filmu promujących idee wolontariatu,

opracowanie folderu na temat „Jak zostać wolontariuszem?”.

Realizacja projektu trwała trzy miesiące. Pomysłodawcą projektu była p. Agata Indycka.

Foto galeria:
Wolontariat 06.06.2017 - galeria

Wersja XML