Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Karta zgłoszenia na obiady 2020/2021

Aby dziecko korzystało z obiadów od 2 września karty należy dostarczyć do szkoły do 1 września
PDFKarta zgłoszenia na obiady.pdf

DOCXKarta zgłoszenia na obiady.docx

 


Od dnia 01.02.2021 r. opłaty za wyżywienie będą naliczane "z dołu" tzn., że w miesiącu marcu zapłacić należy za faktyczne wyżywienie dziecka z lutego.

Termin płatności - do 15-go dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc.


Prosimy nie wnosić opłat w lutym.

Od 01.01.2017 płatność za obiady należy dokonywać tylko przelewem na podane konto: 

73 8884 0004 2001 0000 7041 0001 

W tytule przelewu należy wpisać:

 imię i nazwisko dziecka……………..
płatność za obiady za m-c…………..

__________________________________________________________________________________________________

Cena za jeden obiad wynosi 3,70zł

Opłata za styczeń 2021 r. wynosi 37 zł (10 dni x 3,70)

_______________________________________________________________________________________________

Karty zgłoszenia dziecka na obiady

DOCKarta-zgłoszenia-dziecka-na-obiady-w-stołówce-szkolnej.doc
PDFKarta-zgłoszenia-dziecka-na-obiady-w-stołówce-szkolnej.pdf
 

Karty dostępne są także na stronie internetowej szkoły, w sekretariacie oraz u Pani intendentki.

Wersja XML