Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Pielęgniarka - zawód zawsze na czasie

Uczniowie klasy VII b na zajęciach z doradztwa zawodowego gościli  pielęgniarkę panią Barbarę Pokrzywnicką. Uczniowie mieli możliwość poszerzenia swoich wiadomości na temat zawodu pielęgniarki, opieki zdrowotnej oraz przestrzegania i dbania o higienę osobistą.

Brak opisu obrazka Brak opisu obrazka

Wersja XML