Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Procedury i regulaminy

PDFProcedury i zasady nauczania hybrydowego i zdalnego w przypadku wystąpienia zakażenia wirusem COVID.pdf

PDFProcedury podczas pandemii.pdf (nauka stacjonarna - w szkole)

PDFRegulamin korzystania z urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.pdf

Wersja XML